Fagområder

Ønsker du å gjøre deler av arbeidet selv? Våre nye innovative løsninger gir deg som kunde mulighet til å utføre ulike rutiner selv.

Vårt økonomisystem er unikt enten du er næringsdrivende innenfor landbruk/primærnæring, entreprenørskap, service/tjeneste/transport eller varesalg. Høy kompetanse og markedets ledende regnskapssystem sikrer dere som kunder en fremtidig og trygg lokal leverandør innenfor bærekraftsrapportering, økonomi og rådgivning.

Ta kontakt

Vi kan bistå med:

Benytter dere et "Gjør det selv" regnskapsprogram og trenger noen til å se over eller bistå med nødvendige avklaringer? Vi har stor kompetanse på de fleste programmer og har hjulpet flere selskaper både med å rydde opp og i tillegg fått utnyttet fradrag og skatteposisjoner.

Vårt hovedsystem: tilgang til egen web-portel MIN SIDE, system for å motta og attestere bilag elektronisk uten tidsforsinkelser, sette opp vikarer for attestering ved ferie og sykdom, betale/remittere inngående fakturaer (som ennå ikke har digital platform), registrere timer på ansatte via PC eller APP, registrere reisekostnader/diett/utlegg via APP, kontrollere timeforbruk via MIN SIDE, opprette prosjekter, se prosjekt analyser, fakturere ex. i EHF format, rapporter for bruk på Projektor/storskjer etc.

Ved oppfølging gjennom våre nye løsninger vil du oppnå en mye større forståelse for bruk av regnskapsrapporter i den daglige driften.

Regnskap

Våre systemer er markedets raskeste og komplette administrasjons verktøy som i tillegg ivaretar alle behov innenfor prosjekt, avdeling og standard regnskapsføring..

Les mer

Administrering av boligselskaper

Husleieadministrasjon kan være en utfordrende oppgave. Vårt økonomisystem ivaretar samtlige funksjoner i forbindelse med fakturering av hus... 

Les mer

Årsregnskap og årsoppgjør

Økonomihuset benytter ulike årsoppgjørs løsninger som tilpasses både selskap og behov. Vi utfører totalavstemming av regnskapet og oppsett av alle nødvendige... 

Les mer

Lønn og personaloppfølging

Økonomihuset benytter et digitalt lønnssystem som er hel integrert via vår sky-løsning.. Vi kan bistå i all lønnskjøring fra timeregistrering, lønnsberegning og... 

Les mer

Elektronisk bilagsflyt

Elektronisk Bilagsflyt (EHF-PDF) er en prosess som kjøres i forkant av bokføringen, men blir automatisk bokført i Sanntid. Som kunde er dere da ikke avhengig at bilagene skal passere i et dokumentsenter som i tillegg også er kostnadsøkende. Elektronisk bilagsflyt eliminerer manuell registrering...

Les mer

Fakturering og inkassotjenester

Vi kan foreta all fakturering for deres selskap og legge opp et vareregister helt etter dine ønsker og behov. Hvis dere ønsker å fakturere selv kan dette gjøres gjennom...

Les mer

Økonomisk rådgivning

Generell bistand i budsjettarbeid og økonomisk analyse. Vi legger også stor vekt på å være en god samtalepartner for våre kunder slik at vi sammen....

Les mer

Bedriftsetablering

Økonomihuset bistår med rådgivning ihht. deres ønsker og utarbeidelse av skjemaer, avtaler, protokoller mm. i forbindelse med etablering av selskap eller....

Les mer