Elektronisk bilagsflyt - rutiner - tilpasning - lagring

Elektronisk Bilagsflyt (EHF-PDF) er en prosess som kjøres i forkant av bokføringen, i en egen modul i regnskapet. Elektronisk bilagsflyt eliminerer manuell registrering av inntekts- og kostnads bilag.

Ta kontakt

Mer informasjon

Fakturaer fra dine leverandører blir produsert som datafiler og oversendt elektronisk for attestering og betaling. Bortsett fra attestering, periodisering, konterings kontroll er mye av prosessen i dag automatiske. 


Vi benytter flere typer plattformer for elektronisk bilagsflyt avhengig av kundens behov og ønsker. Det vil være viktig at nye rutiner kartlegges før de igangsettes, dette gjøres i samarbeid med oss. Rutiner for bilagsflyten skal også tilpasses gjeldende lovgivning for behandling av datafiler og bokføring. Som kunde hos Økonomihuset er dere sikret at dette lagres og oppbevares ihht. Norsk lovgivning. 


Duett Dialog - MIN SIDE er et Web basert rapporteringssystem som er en toveis kommunikasjonsplattform mellom regnskapsførere og deg som kunde. Grafiske nøkkeltall, informasjon fra regnskapsfører og innhenting av opplysninger fra kunde - via web og online til enhver tid - er noe av innholdet. 

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg. 

Prisforespørsel
Generell bistand
Annet
Ingen fil valgt